מאמרים

Yael Gershoni, Saviona Cramer, Tali Gogol-Ostrowsky,

“Addressing sex in narrative therapy – Talking with heterosexual couples about sex, bodies and relationships”, The International Journal of Narrative Therapy and Community Work, (2008 n°3), pp. 3-11.

לזר אנדריאה, גוגול-אוסטרובסקי טלי, "גיל ההתבגרות - אפשרויות חדשות והשפעתן על פיתוח זהות", מגזין מכון תנובה למחקר, גיליון מס' 31, ספטמבר 2010. 

Brucculeri Maria A., Gogol-Ostrowsky Tali, Stewart David, Sloan Justin, Davis Marian, “Clinical and Substance Abuse Treatment – Applications in the Trenches”, In: Clark, H., & Davis, M. (Eds.). (2000). Transition to Adulthood: A Resource for Assisting Young People with Emotional or Behavioral Difficulties. Baltimore: Paul H. Brookes, pp.107-163.

דורית הורוביץ, אדווה הר-גיל, יעל ולדנר, אנדריאה לזר, "מרכז שיקום לנכי צה"ל נפגעי ראש יפו – מודל שיקומי טיפולי", חומ"ש, גיליון מס' 9 , מרץ 2002, עמ' 13-15.

מוריה גולן, טלי גוגול-אוסטרובסקי, "חונכות קלינית כגשר לחיים בהפרעות אכילה", הרפואה, כרך 140, חוב' ו' (יוני 2001), עמ' 487-494.

צור קשר: אנדריאה לזר: 054-6222506  |  טלי גוגול-אוסטרובסקי: 054-4504266  |  narrativetherapyil@gmail.com

© 2014 טיפול נרטיבי ישראלי - כל הזכויות שמורות  |  קרדיט